คำศัพท์

คำอ่านโรมันจิ

คำอ่านไทย

ความหมาย

タイ

Tai

ไท

ประเท