สิ่งสำคัญของภาษาญี่ปุ่นที่ขาดไม่ได้อีกอย่างหนึ่งคือ “คำช่วย”  ซึ่งแสดงถึงหน้าที่ของคำที่อยู่หน้าคำช่วยนั้นๆ  ในบทนี้วิปจะเขียนเกี่ยวกับคำช่วยง่ายๆไว้ก่อนนะค่ะ ^^

は (wa) = ใช้ตามหลังคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นเป็นประธานของประโยค

(*อ่านว่า wa นะค่ะ  ไม่ใช่ ha)

เช่น わたししゃいんです。   วะตะชิ วะ ชะอิน เดส        ฉันเป็นพนักงานบริษัท

      ちちすしをたべます.  จิจิ วะ ซูชิ โอ๊ะ  ทะเบมัส     พ่อกินซูชิ

しゃいん

Sya-in

ชะอิน

พนักงานบริษัท

すし

Su-shi

ซุชิ

ซูชิ </